Socha sv. Mořice

Jako voják s negroidními rysy a s černým křížem na bílém poli ve znaku bývá zobrazován svatý Mořic (+ 302). Je znám jako velitel římské vojenské jednotky, tzv. thébské legie. Byl křesťanem a spolu s dalšími vojáky z legie, kteří byli stejného vyznání, odmítl účast na pohanských obřadech. Za to byl i s ostatními usmrcen.


Socha svatého Mořice

Do českých zemí pronikl kult sv. Mořice v 10. století. V Olomouci je sv. Mořici zasvěcen chrám na ulici 8. května. Socha sv. Mořice (kolem 1690) byla původně umístěna ve výklenku nad západním portálem olomouckého kostela sv. Mořice.


Socha svatého Mořice