Kamenná deska

V neblahé době okupace Olomouce švédskou armádou (1642-1650) byla na jednu z městských bran, na tzv. Dolní bránu, osazena kamenná deska s vytesaným znakem Švédského království a monogramem CRS (Christina Regina Scueciae = Kristina královna Švédska). Po odchodu Švédů z Olomouce byl tento kámen na bráně obrácen a na druhé straně vytesán reliéf se znakem Arcivévodství rakouského (dvouhlavý císařský orel) s iniciálami LIRI (Leopoldus I. Rex Imperator = Leopold I. král a císař). Dolní brána stávala při ústí dnešní Lafayettovy ulice. Byla zbourána v roce 1884.
Znak Švédského královstvíZnak Arcivévodství rakouského