Boží muka z Hodolan

Hodolanská boží muka patří mezi jedny z nejstarších dochovaných na Moravě, pocházejí pravděpodobně z roku 1527 . K jejich vzniku se pojí kriminální čin!

Hodolanská boží muka stála na staré spojovací cestě z Nového Světa do Hodolan (dnes Olomouc-Hodolany, Tovární ulice) v místě, kde byl 10. ledna 1527 zabit jeden z představitelů drobné moravské šlechty Adam Stolbašský z Doloplaz. Z Adamovy smrti obvinil soud jeho švagra Vítka z Dobrčic, protože oba příbuzní byli již dříve znesvářeni. Dle dochovaných pramenů došlo k zabití při Vítkově sebeobraně. O události stručně informoval dnes již špatně čitelný nápis na boční straně kaplice božích muk: „chwalte (proste) pana boha / za duszi / leta 1.5.2.7. / ten stwrtek po swatych trzech / kralich zabit gest / tuto adam stolbassky z doloplaz“.


Boží muka

Kvůli postupujícímu zvětrávání použitého kamene – miletínského pískovce – byla tato kulturní památka v roce 19733 předána Vlastivědnému muzeu v Olomouci a na její původní místo osazená kamenná kopie od sochaře Josefa Stárka.