PŘÍBĚH KAMENE - EXPOZICE GEOLOGIE, ARCHEOLOGIE A LAPIDÁRIA

Carousel (široký)PŘÍBĚH KAMENE 

Expozice nabízí návštěvníkům deset tematických zastavení, která vypráví „příběh“ kamene od jeho nejstarších dějin po období novověku. Kámen je zde představen ve třech základních formách: jako hornina, poté opracovaný do podoby nástroje a nakonec přetvořený v umělecké dílo.

Archeologická část expozice se věnuje kamenným nástrojům ze sbírek muzea, a to od jednoduchých valounových artefaktů až po precizně provedené kusy, dokládající zručnost našich předků. Své místo zde nalezl i keltský monoxyl, který byl objeven v roce 1999 u břehu mohelnického jezera. Tato ručně dlabaná loď z mladší doby železné (400 až 50 př. n. l.) je zhotovena z asi 200 let starého dubu a mezi dalšími exempláři nalezenými na našem území patří k nejstarším. Část expozice, vytvořená ze sbírky lapidária, prezentuje kamenné sochy, reliéfy či architektonické články od doby románské po baroko. Prohlídku vystavených exponátů zpříjemní návštěvníkům několik interaktivních „koutků“, v nichž si mohou děti i dospělí ověřit nabyté poznatky.


Keltský monoxyl

Keltský monoxyl

Plavidlo nalezené v roce 1999 u břehu mohelnického jezera. Loď byla ručně vydlabána z kmene dubu.

Člun pochází z období zhruba 300 let před naším letopočtem. Nákladní nebo kupecká loď mohla nést tři osoby a až 800 kilogramů nákladu. Vody řeky Moravy brázdila v období osídlení Moravy Kelty, v mladší době železné.

Příběh keltského monoxylu


Sekera z doby kamenné

Sekera z doby kamenné

Kamenná sekera nalezená v roce 1929 v poli u Bystročic patří k největším exponátům svého druhu, které se nám dochovaly až do dnešních dní. Ve své době musela být vysoce ceněna. 

Nástroj je vyroben z jadeitu. Surovina na jeho výrobu pochází z dílen na svahu hory Monte Viso, která se leží poblíž francouzsko italských hranic. Sekera je dokladem obchodních vztahů mezi našimi kraji a územím severní Itálie, které od sebe dělí osm set kilometrů. 


Příběh kamenné sekery


Boží muka z Hodolan

Boží muka z Hodolan

Jedny z nejstarších dochovaný božích muk na Moravě stály původně na spojovací cestě z Nového Světa do Hodolan. Zde byl v roce 1527 zavražděn Adam Stolbašský z Doloplaz, jehož násilnou smrt dílo připomínalo. V současné době stojí na původním místě kopie, originál je součástí expozice Příběh kamene.

Příběh božích muk z Hodolan


Kamenná deska se znaky Švédského království a Arcivévodství rakouského


Kamenná deska
Kamenná deska

Památka na okupaci Olomouce švédskou armádou (1642-1650). Kamenná deska s vytesaným znakem Švédského království a monogramem CRS (Christina Regina Scueciae = Kristina královna Švédska) byla osazena na takzvanou Dolní bránu v ústí dnešní Laffayetovy ulice.


Příběh kamenné desky


Socha sv. Mořice

Socha sv. Mořice

Pískovcová socha se zbytky zlacení zobrazující svatého Mořice pochází z období kolem roku 1690. Zobrazuje světce jako vojáka majícího přes brnění plášť sepnutý na prsou sponou a na hlavě mitru. Do Olomouce pronikl jeho kult již v 10. století.

Příběh sochy sv. Mořice